Everything is ART

Projekt zrealizowany we współpracy z ART JTM opowiadający o tym, że wszystko jest sztuką, a każdy z nas jest artystą.