Kategorie
Film Grafika Strony internetowe

Młodzi Kulturalni

Młodzi Kulturalni

Realizacja audio-wizualna portalu Młodzi Kulturalni dla ART JTM. 

Portal dostępny pod adresem: www.mlodzikulturalni.wroclaw.pl